برای شروع کردن هر کاری از یک متخصص مشورت بگیر!

پلن های مشاوره

پلن های مشاوره

[bezel_icon_box icon_type=”animated” title=”پلن کسب و کار فردی” icon_boxed_style=”boxed-style” icon_background=”” alignment=”align-center” animated_icon=”hca-todolist-pencil”]

45 دقیقه تماس تلفنی ، ویدئو کال

بررسی و آنالیز کسب وکار

راهبری کسب وکار فردی

450.000 تومان

250.000 تومان

[/bezel_icon_box]

[bezel_icon_box icon_type=”animated” title=”پلن کسب و کار های کوچک” icon_boxed_style=”boxed-style” icon_background=”” alignment=”align-center” animated_icon=”hca-receipt-dollar”]

مشاوره هفتگی تلفنی ، ویدئوکال

ایجاد استراتژی پرسونال برندینگ

مدیریت مالی و سرمایه شخصی

ایجاد بستر های بازگشت سرمایه

4.500.000 تومان

2.500.000 تومان

[/bezel_icon_box]

[bezel_icon_box icon_type=”animated” title=”پلن کسب و کارهای بزرگ” icon_boxed_style=”boxed-style” icon_background=”” alignment=”align-center” animated_icon=”hca-webpage-img-txt”]

آنالیز و طراحی سیستم های مالی

طراحی چارت سازمانی سیستم سازی

طراحی قیف فروش سازمان

45.000.000 تومان

25.000.000 تومان

[/bezel_icon_box]

در مورد پلن های مشاوره سوالی دارید ؟!

اطلاعات فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم!


    Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/skyartcl/public_html/wp-includes/plugin.php on line 441

    Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/skyartcl/public_html/wp-includes/plugin.php on line 441

    Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/skyartcl/public_html/wp-includes/plugin.php on line 441