برای شروع کردن هر کاری از یک متخصص مشورت بگیر!

پلن های مشاوره

پلن های مشاوره

پلن کسب و کار فردی

45 دقیقه تماس تلفنی ، ویدئو کال

بررسی و آنالیز کسب وکار

راهبری کسب وکار فردی

450.000 تومان

250.000 تومان

پلن کسب و کار های کوچک

مشاوره هفتگی تلفنی ، ویدئوکال

ایجاد استراتژی پرسونال برندینگ

مدیریت مالی و سرمایه شخصی

ایجاد بستر های بازگشت سرمایه

4.500.000 تومان

2.500.000 تومان

پلن کسب و کارهای بزرگ

آنالیز و طراحی سیستم های مالی

طراحی چارت سازمانی سیستم سازی

طراحی قیف فروش سازمان

45.000.000 تومان

25.000.000 تومان

در مورد پلن های مشاوره سوالی دارید ؟!

اطلاعات فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم!