اطلاعات سازمانی

فرم اطلاعات سازمان

"*" indicates required fields

اطلاعات شخصی*
اطلاعات سازمان
در این بخش آدرس وب سایت خود را برای ما بنویسید، اگر وب سایت ندارید این بخش را خالی بگذارید.
فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: pdf, png, jpg, Max. file size: 500 MB, Max. files: 3.
  در این بخش فایل های لایه باز خود را در صورت امکان برای تیم ما بارگذاری نمایید.

  اطلاعات کسب وکار شما

  در این بخش سوالاتی در ارتباط با کسب و کار شما از شما پرسیده خواهد شد، لطفا با اطلاعات کاملا رسمی و صحیح پاسخ دهید، زیرا منبع استراتژی سازمان شما بر اساس این فرم پایه ریزی خواهد شد.

  رقیب های سازمانی شما

  در این بخش سوالاتی از شما در ارتباط با رقبای شما پرسیده میشود، لطفا با دقت به آنها پاسخ دهید.
  چهار مورد از رقبای خود را با ذکر نام تجاری ، وب سایت ، صفحات مجازی نام ببرید. لطفا در هر ستون یک رقیب را بنویسید.
  چهار مورد از رقبای خود را با ذکر نام تجاری ، وب سایت ، صفحات مجازی نام ببرید. لطفا در هر ستون یک رقیب را بنویسید.
  رقیب اول
  رقیب دوم
  رقیب سوم
  رقیب چهارم
   
  چه ساختاری از هر کدام از رقبای خود را میپسندید؟ ( هویت برند، طرح های تبلیغاتی ، وبسایت و ....)
  چه ساختاری از هر کدام از رقبای خود را میپسندید؟ ( هویت برند، طرح های تبلیغاتی ، وبسایت و ....)
  رقیب اول
  رقیب دوم
  رقیب سوم
  رقیب چهارم
   

  مشتریان شما

  در این بخش سوالاتی در ارتباط با مشتریان احتمالی شما پرسیده میشود.
  لطفا جنسیت مشتریان خود را مشخص نمایید. شما میتوانید چند گزینه را انتخاب نمایید.
  لطفا جنسیت مشتریان خود را مشخص نمایید. شما میتوانید چند گزینه را انتخاب نمایید.
  لطفا بازه سنی مشتریان خود را مشخص نمایید. شما میتوانید چند گزینه را انتخاب نمایید.
  لطفا بازه سنی مشتریان خود را مشخص نمایید. شما میتوانید چند گزینه را انتخاب نمایید.
  لطفا بازه سطح درآمدی مشتریان خود را مشخص نمایید. شما میتوانید چند گزینه را انتخاب نمایید.
  لطفا بازه سطح درآمدی مشتریان خود را مشخص نمایید. شما میتوانید چند گزینه را انتخاب نمایید.
  لطفا بازه جغرافیایی مشتریان خود را مشخص نمایید. شما میتوانید چند گزینه را انتخاب نمایید.
  لطفا بازه جغرافیایی مشتریان خود را مشخص نمایید. شما میتوانید چند گزینه را انتخاب نمایید.